Social Responsibility

DELEGO Ltd. is an employer committed to equal opportunities and social
responsibility.

This is based on the accreditation certificate, received in 2017, which made it a state-recognized rehabilitation employment agency. Since 2017, our company has been continuously employing workers with reduced working capacity for rehabilitation purposes, employing an annual average of 45-50 people – disadvantaged in the labor market due to their health or disability.

By promoting the employment of workers with disabilities, our primary objective is not only to provide employment for these people but also to create jobs and workplaces that take maximum consideration of their qualifications, skills, and disability-related exclusion or limitation based on their remaining working capacity. In the process of employment for rehabilitation purposes, we comply with all regulations and ensure all legal conditions, with the direct aim of developing adaptive skills on the one hand, and the indirect aim of compensating for disadvantages on the other.

We provided assembly, sorting, and packaging of plastics and metals for most of our employees with reduced working capacity, in simple industrial employment, which most of them could do part-time for 4 hours, with adequate rest time during their working hours, depending on their health. The work they do does not require a qualification, but we are constantly trying to improve our employees’ professional skills or acquire new skills through training and further training. We have a rehabilitation professional program, which includes a personal rehabilitation plan in consultation with employees, which we review annually and adapt to any changes in working conditions. 

In addition, we provide the following conditions for working under occupational rehabilitation:

 –  rehabilitation mentoring and rehabilitation counseling services
 –  occupational-medical surveillance
 –  workplace safety supervision
 – assistance and advisory services

Assistance and Advisory services

People with disabilities are more emotionally vulnerable because of their disadvantaged situation and their awareness of the illness, so we also consider it important to provide mental care and to develop a system of incentives to improve their attitude to work and life. 

We offer them advisory services, which include:

 • Providing assistance and advice on various matters.
 • facilitating access to medical specialists
 • Providing information on therapeutic treatments.
 • Providing mental development opportunities.
 • Social advice, information on social benefits, and family care counseling.
 • Labor advice
 • Rehabilitation counseling
 • Life Coaching
 • Legal assistance

We are particularly proud of our experience that not only work itself but also our other support services positively impact the mental health of workers with disabilities and provide them with significant and direct support in their daily lives.

 

Contacts

Occupational rehabilitation activities are conducted in the rehabilitation center set up for this purpose in Balassagyarmat. The facility design, tools, and other equipment are accessible to the extent necessary to meet all aspects of the accredited employment occupational rehabilitation requirements.

Társadalmi felelősségvállalás

A DELEGO Kft elkötelezett munkáltató az esélyegyenlőség és a társadalmi felelősségvállalás terén.   Ezt alapozza meg a 2017-ben kapott akkreditációs tanúsítványa is, amely alapján államilag is elismert rehabilitációs foglalkoztatóvá vált. 2017. évtől cégünknél folyamatos a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú foglalkoztatása, éves átlagban 45-50 fő – egészségi állapota, fogyatékossága miatt a munkaerőpiacon hátrányba került – személyt foglalkoztatunk.

A megváltozott képességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével elsődleges célunk ezen személyek részére nem csak a foglalkoztatás biztosítása, hanem olyan munkahely és olyan munkakörök kialakítása, amely maximálisan figyelembe veszi a megmaradt munkaképességük alapján az egyéni képzettségüket, készségüket, illetve az egészségkárosodásukkal járó kizáró, illetve korlátozó feltételeket. A rehabilitációs célú foglalkoztatás keretében minden előírást betartunk és minden jogszabályi feltételt biztosítunk, mellyel egyrészről közvetlen cél az adaptációs készség fejlesztése, másrészről közvetett cél a hátrányok kiegyenlítése.

Megváltozott munkaképességű munkatársaink többsége részére – egyszerű ipari foglalkoztatás keretében – műanyag- illetve fémipari összeszerelési, válogatási és csomagolási tevékenységet biztosítottunk, melyet az általunk foglalkoztatottak többsége 4 órás részmunkaidőben tudott vállalni úgy, hogy egészségi állapotuktól függően a megfelelő pihenőidőt is biztosítani tudtuk a munkavégzési időszaka alatt. Az általuk végzett munkafolyamatok betanítottak, szakképesítést nem igényelnek, ugyanakkor képzésekkel, továbbképzésekkel igyekszünk folyamatosan növelni a munkavállalók szakmai felkészültségét, vagy új ismeretek megszerzését. Rehabilitációs szakmai programmal rendelkezünk, az abban foglaltak figyelembevételével a dolgozókkal egyeztetve személyes rehabilitációs tervet is készítünk, melyet évente felülvizsgálunk és az esetlegesen megváltozott munkakörülményekhez igazítjuk azt. Ezeken felül a foglalkozási rehabilitáció keretében munkavégzéshez az alábbi feltételeket biztosítjuk:


• rehabilitációs mentor és rehabilitációs tanácsadói szolgáltatások
• foglalkozás-egészségügyi orvosi felügyelet
• munkabiztonsági felügyeletet
• segítő, tanácsadó szolgáltatások

A megváltozott munkaképességű személyek hátrányos helyzetük, illetve betegségtudatuk miatt, lelkileg érzékenyebbek, ezért fontosnak tartjuk a mentális gondozást is, valamint az ösztönzési rendszer kialakítását is, mellyel mind a munkához, mind az élethez való hozzáállásukat is javíthatjuk. Ennek érdekében segítő, tanácsadó szolgáltatásokat kínálunk számukra, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • ügyek intézésében történő segítség és tanácsadás
 • szakorvoshoz fordulás elősegítése
 • terápiás gyógymódok megismertetése
 • mentális fejlesztési lehetőségek megismertetése
 • szociális tanácsadás, szociális juttatások megismertetése, családgondozási tanácsadás
 • munkatanácsadás
 • rehabilitációs tanácsadás
 • életvezetési tanácsadás
 • jogi segítségnyújtás

Büszkék vagyunk arra, hogy tapasztalatunk szerint nemcsak a munkavégzés önmagában, de az egyéb segítő szolgáltatásaink is jó hatással vannak a megváltozott munkaképességű dolgozók mentális egészségére, valamint jelentős és közvetlen segítséget nyújtanak számukra életvitelükben.

 

Telephelyünk

 

A foglalkoztatási rehabilitációs tevékenységet az erre a célra kialakított rehabilitációs üzemben, Balassagyarmaton folytatjuk. A telephelyi kialakítás, valamint a szerszámok és egyéb eszközök a szükséges mértékig akadálymentesítettek, így minden tekintetében megfelelnek az akkreditált foglalkoztatás foglalkozási rehabilitációs követelményrendszerének.