Férfi tartja a bankártyát

A korábbiaktól eltérően már nem január 1. napjától, hanem december 1. napjától, azaz a mai naptól módosulnak a minimálbér díjazásra vonatkozó rendelkezések.

Az új minimálbér rendelet kiterjed minden foglalkoztatási jogviszonyra. Munkáltatóként a költségvetési szerveket, munkavállalóként pedig a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat érinti. Az alapbér fogalmába beletartozik a közalkalmazotti, kormányzati, egészségügyi, politikai, biztosítási és köznevelési foglalkoztatás esetében az illetmény, valamint a különleges jogállású szerveknél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az illetmény és a közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összege.

Ez azt jelenti, hogy a minimális díjazás szabályait minden foglalkoztatási forma esetén alkalmazni kell.

A minimálbér összegei 2023. december 1-jétől:

  • Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén havibér alkalmazása esetén 266 800 forint,
  • Hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint,
  • Napibér alkalmazása esetén 12 270 forint,
  • Órabér alkalmazása esetén 1534 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma:

  • Havibér alkalmazása esetén 326 000 forint,
  • Hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint,
  • Napibér alkalmazása esetén 14 990 forint,
  • Órabér alkalmazása esetén 1874 forint.

A teljesítménybérezés esetén a díjazás kötelező legkisebb összege 2023. december 1-jétől 266 800 forint, a garantált bérminimum pedig 326 000 forint. Az órabértételt a teljes munkaidő napi 8 óránál hosszabb esetén arányosan csökkentett mértékben, rövidebb esetén pedig arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni. Részmunkaidő esetén a bérezést arányosítani szükséges.

A munkaszerződés-módosítások miatt nem kell aggódni, mivel 2023. december 1. napjától a jelenleg hatályos minimálbért és garantált bérminimumot megállapító munkaszerződéses rendelkezések érvénytelennek minősülnek és automatikusan a kormányrendeletben meghatározott mérték érvényesül. Fontos azonban minimálisan írásban értesíteni a munkavállalókat a változásokról.

A kormányrendelet rendelkezéseit először a 2023. december hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a növekedés a januári bérben lesz észrevehető  először. Kivételek lehetnek a minimálbér vagy garantált bérminimum alapján meghatározott, 2024. január hónapra járó juttatások, támogatások, ellátások esetén, amelyekre a kormányrendeletet 2023. december 1-jétől alkalmazzák. 2024. január 1. napjáig pedig a korábbi kormányrendelet marad érvényben a minimálbér és garantált bérminimum tekintetében.

Forrás:
Portfólió , Adózóna