Projekt címe: „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül”
Projekt azonosítószám: GINOP_Plusz – 3.2.1-21
Pályázó: Delego Személyzeti Szolgáltató Kft. (székely: 2161 Csomád, Cseresznyés utca 1/A., adószám: 23869354-2-13)

Szerződött támogatás összege: 11.960.000 Ft

A projekt kezdési dátuma: 2024. év 07. hó 04. nap


A projekt keretein belül megvalósuló képzések tartalmának bemutatása és célja:
Kommunikáció, stressz-és konfliktuskezelés fejlesztése:
Kommunikációs módszerek és technikák alkalmazásával elősegítse a hatékony munkavégzést. Az önismeret mélyítésével, valamint a gyakorlati tapasztalatok rendszerbe foglalásával, felszínre hozásával, az érintettek szakmai – és munkamotivációja, személyiségük és képességeik fejlődjenek. Olyan módszerek, technikák elsajátítása, amelyek alkalmazásával a problémák kezelése egyszerűbbé válhat, valamint elkerülhetők legyenek a konfliktusok, a stressz-csapdák.
Képzés tervezett befejezési dátuma: 2025. év 01. hónap 30. nap

Munkavállaló kulcskompetenciák fejlesztése:
A képzésben résztvevő kulcskompetenciáinak kialakításával, ill. szinten-tartásával, mélyítésével a társadalmi integrációjának- és szerepvállalásának elősegítése. Sikerorientált szemléletmód – és a belső kontrolosság formálódásával képessé válik pozitív gondolkodásra, reális életcélok megfogalmazására, és megvalósítására. A munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák által a képzésben résztvevők motiválása a munkahely megszervezése és megtartása.
Képzés tervezett befejezési dátuma: 2024. év 11. hónap 14. nap

Csapatépítés és hatékony kommunikáció:
A képzésben résztvevő számára a szociális kompetenciának a szűkebb környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítására való képesség megerősítése. Fókuszában készség-és képességformálás, a társas dimenzió fejlesztése, ezen belül is elsősorban az együttműködési készség – és képességfejlesztés áll, de kihat fontos attitűdök és személyes kompetencia – elemek fejlődésére is. Képes legyen felismerni saját személyiségének szerepét a munkahely megszerzésében és megtartásában. A munkaerő – piaci érdekek, értékek, munkahelyi viszonyok átlátásával, -és a partnerekkel való kommunikációs, kooperációs készségek, technikák elsajátításával, az egyéni hatékonyság és a munkamotiváció, sikerélmény növelése. Kommunikációs technikáinak fejlesztése, önismeretük mélyítése, érdekérvényesítő készségük erősítése, a különböző kommunikációs helyzetek megértése, konfliktusos helyzetek kezelése asszertív módon, saját kommunikációs stílus kialakítása, együttműködésre ösztönzés.
Képzés tervezett befejezési dátuma: 2024. év 12. hónap 30. nap

Megvalósítási helyszínek:

  • 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 63.
  • 2161 Csomád, Cseresznyés utca 1/a.