DELEGO Nyereményjáték Szabályzat

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

A ’Delego -Az ember az első’ nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ABBAN LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.

A DELEGO Személyzeti Szolgáltató Kft. (székhely: 2161 Csomád, Cseresznyés u. 1/a, cégjegyzékszám:
13 09 155322, adószám: 23869354213) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeket.

 1. Jelen Játékszabályzat hatóköre:
 • A DELEGO 2022.03.09. és 2022.03.30. között Nyereményjátékot szervez.
 • A Nyereményjáték adatai:
 • A Nyereményjáték neve: Delego MÁRCIUSI nyereményjáték
 • A Nyereményjáték időtartama: 2022. 03.09. 12:00 -tól 2022.03.30. 12.00- ig tart.
 • A sorsolásra 1 nappal később (2022. 03. 31.) kerül sor.
 • A Nyereményjáték szövege:
🎊‼MÁRCIUSI NYEREMÉNYJÁTÉK A DELEGONÁL!‼ 🎊➡Találd meg a hiányzó kirakós darabot és NYERD meg az 5 DB 30.000 FORINTOS VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY egyikét!‼
❓❓Melyik VÁROSBAN található az a BETANÍTOTT OPERÁTORI munkalehetőségünk, ahol 13%-os BÉREMELÉS után NETTÓ 260.000 forintot lehet haza vinni 2 MŰSZAKBAN, INGYENES SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS biztosítása mellett⁉️
➡Ha megtalálod a hiányzó kirakós darabját MEGKAPOD a választ!
➡Segítségül a következő linken azokat a MUNKALEHETŐSÉGEINKET böngészheted, ahol INGYENES SZÁLLÁST biztosítunk és amelyek között MEGTALÁLOD A VÁLASZT.
👉🏅🏆A helyes válaszadók között 5 DB, 30.000 FORINTOS VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT sorsolunk ki (szupermarketben felhasználható, országosan)!
💙👍Köszönjük, ha lájkolod a Delego oldalt és megosztod a játékot, hogy ismerőseidnek is legyen esélye játszani és naprakész információt kapj aktuális munkalehetőségeinkkel kapcsolatban! ➕PLUSZ így hamarabb értesülhetsz jövőbeni nyereményjátékainkról is!!
Játékszabályzat a következő linken érhető el: https://delego.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat/
 • A Nyereményjáték nyereménye: 5 db. 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány, mely országosan felhasználható az adott áruházlánc üzleteiben. 1 nyertes 1 nyereményre jogosult
 1. Játék leírása
 • A Nyereményjátékhoz egy kép tartozik, melyből egy kirakós darab hiányzik. Nyereményjátékban szereplő linkre (https://bit.ly/állások-ingyenes-szállással) kattintva legalább 6 álláslehetőség található, melyeket ha a Résztvevő végig néz, az egyik álláshirdetés leírásában megtalálja a játék képéből hiányzó kirakós darabot. Ezen a kirakóson található a játékban feltett kérdésre a válasz, melyet beküldve („Pályázat”), a Résztvevő esélyes a nyereményre.
 • A Játék időtartamát követően a Játékosok által beküldött Pályázatok (a beérkezett válasz helyességétől függetlenül) a sorsoláson nem vesznek részt.
 1. Részvételi feltételek és a Játékból való kizárás feltételei
 • A Nyereményjátékban részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét, érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik, jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, hozzájárul a Játék során személyes adatainak kezeléséhez, valamint nem állnak fenn vele szemben a Játékból való kizárás feltételei (a továbbiakban: „Résztvevő” vagy „Játékos”).
 • A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a DELEGO. tulajdonosa(i), közeli hozzátartozói, a DELEGO alkalmazottjai és azok közeli hozzátartozói.
 • A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket megtestesítő Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Szervezőknek okoztak.
 1. A Játék menete
 • A Nyereményjáték a DELEGO Facebook-oldalán zajlik (https://www.facebook.com/delegoazemberazelso).
 • A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható és egy Játékos csak egy Pályázat beküldésére jogosult a Játék teljes időtartalma alatt (tehát az egy Játékos által adott több komment nem növeli a nyerési esélyeket).
 • A Szervező a Játék időtartamának lezárulta után a Játékhoz rendelt nyereményt kisorsolja a helyes választ beküldők között. A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolás másnapján teszi közzé a Delego – az ember az első Facebook oldalán. A nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható, de visszautasítható.
 • A nyerteseket (5 Fő és Pót nyertes) a helyes választ adók között véletlenszerű sorsolással választja ki a Szervező. 5 Fő nyertest a Szervező a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben értesíti. Az értesítést követően a nyertesnek 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. Ha a megadott határidő leteltéig a Fő nyertes nem jelentkezik nyereményéért, akkor a Szervező Pót nyertest sorsol, és őt ugyanilyen módon értesíti. A Pót nyertesnek szintén 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. Ha a Pót nyertes sem jelentkezik nyereményéért, a Szervező a Nyereményjátékot befejezettnek tekinti, a nyeremény pedig nem kerül kiosztásra a jelen Nyereményjáték keretein belül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a ki nem osztott nyereményt egy másik nyereményjáték keretein belül nyereményként kiossza.
 • A Szervező a Nyereményjátékot akkor is befejezettnek tekinti, ha a Játék időtartama alatt helyes válaszok nem érkeznek. Ha csak 1 helyes válasz érkezik, annak beküldője automatikusan, sorsolás nélkül Fő nyertesnek számít.
 • A nyereményt a Szervező postán keresztül juttatja el a nyertes Játékos részére. A nyeremény személyesen is átvehető a DELEGO-val előre egyeztetett címen. Ebben az esetben a nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény igénybevétele a COVID-19 világjárványra való tekintettel a lehető legbiztonságosabb körülmények között valósuljon meg. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a COVID-19 világjárvány alakulására tekintettel az átvétel időpontját módosítsa. Az nyeremény átvételének határideje [2022.04.30].
 • A nyertes lakcímét Facebook privát üzenetben kéri el a Szervező. Ha nem történik meg az lakcím adatszolgáltatás, akkor a Fő nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező Pót nyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Fő nyertes Résztvevőre.
 1. Pályázatra vonatkozó feltételek
 • Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
 • A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 • A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 • A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
 • A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok (kommentek), amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) egyéb módon jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Delego facebook oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Delego facebook oldalról kizárja.
 1. A jogi út igénybevétele
 • A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Kecskeméti Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék illetékes.
 • A Szervező a nyereménnyel felmerülő szavatossági, jótállási és termékfelelősségi kérdésekben a felelősségét kizárja.
 1. Egyéb rendelkezések
 • A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és értesítés nélkül megváltoztassa.
 • A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is.
 • A Szervező kizárja a felelősségét a Játék szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Játék szerverét ért külső támadások esetére.
 • A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
 • Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.
 1. Nyertes Játékos képmásának felhasználása
 • A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntesen és befolyásmentesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján hozzájárul, hogy amennyiben ő lesz a Játék nyertese úgy a Szervező a nyertes Játékosról térítésmentesen egy vagy több képmást (fénykép, videó) és hangfelvételt készítsen vagy kérjen és tároljon, belső használatra megőrizzen és felhasználjon, azokat a Szervező térítésmentesen, időbeli korlátozás nélkül promócióra felhasználja online és/vagy nyomtatott (pl. Facebook oldalán) formában.
 • A Szervező a képeket, videókat és hanganyagot korlátlan mennyiségben, földrajzi, időbeli és egyéb korlátozásmentesen felhasználhatja. A felhasználási jog kiterjed a képmások és hangfelvételek korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére, terjesztésére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására, különösen a Szervező honlapjain, oldalain, így különösen Facebook és YouTube oldalain történő megjelenésére, azok promóciós és oktatási célú értékelésére, elemzésére, kiállításokon, reklámokon (reklámokban) történő bemutatására, felhasználására.
 • A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy amennyiben ő lesz a Játék nyertese úgy bármely nyilvánosságra hozatalhoz további hozzájárulásra nincsen szükség a részéről; feltéve, hogy az átalakítás, módosítás eredményeképpen létrejövő promóciós anyag a nyertes Játékost nem olyan módon ábrázolja, hogy az a személyhez fűződő jogait, így különösen jó hírnév, becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogát sértené.
 • A nyertes Játékos képmásai és hangfelvételei Szervező általi, jogszerű felhasználásáért ellenértékre, ellenszolgáltatásra nem jogosult.
 1. Adatkezelési szabályok
 • Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

A Játék lebonyolításával kapcsolatban a Szervező személyes adatokat kezel. Az átláthatóság és elszámoltathatóság elvének történő megfelelés érdekében a Szervező az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket a Játék kapcsán történő adatkezelésről.

A Szervező a Játékot, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelését úgy alakította ki, hogy az megfeleljen:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

Az adatkezelés részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatkezelő Szervező
Kezelt adatok köre A Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli a Játékkal összefüggésben:

–        Játékos neve;

–        Játékos Facebook profilján nyilvánosan elérhető adatai.

A Szervező az nyertes Játékos kapcsán a fentieken túlmenően a további adatokat kezeli:

–        lakcím;

–        telefonszám;

–        képmás.

A Szervező egyetlen különleges adat megadását sem kéri. Amennyiben a Játékosok különleges adatot saját döntésük alapján adnak meg a Szervező részére, (például vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok) akkor azt az Szervező figyelmen kívül hagyja, és lehetőség szerint azonnal törli (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont).

Érintett Résztvevők vagy Játékosok
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja a Szervező által meghirdetett Játék lebonyolítása és a nyeremény odaítélése és eljuttatása a nyertes Játékosoknak.
Adatkezelés jogalapja, további feltétel Az érintett hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont): annak érdekében, hogy részt vegyen a nyereményjátékban és esélyes legyen a nyereményre.

Az Adatkezelő a nyeremény nyertes Játékos részére történő átadásával kapcsolatos bizonylatokat számviteli jogi kötelezettség teljesítése kapcsán [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] kezeli.

Adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a Játékosra vonatkozó személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Nyereményjáték lezárultáig, illetve a nyertes Játékos esetén a nyeremény részére történő eljuttatásáig kezeli és azt követőn törli.

Az Adatkezelő a nyeremény nyertes Játékos részére történő átadásával kapcsolatos bizonylatokat számviteli jogi kötelezettség teljesítése kapcsán [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] 8 évig kezeli.

Közös adatkezelők,

adatfeldolgozók, szerződéses partnerek

A Játékra a Facebook felületén keresztül kerül sor, így a Facebook üzemeltetője bizonyos személyes adatokhoz mint adatfeldolgozó hozzáfér, de azon semmilyen módosítást, adatkezelési műveletet nem hajt végre.

A sorsolás a https://socialwinner.besocial.hu/ felületen fog történni, így az oldal üzemeltetője bizonyos személyes adatokhoz mint adatfeldolgozó hozzáfér, de azon semmilyen módosítást, adatkezelési műveletet nem hajt végre.

Amennyiben a nyeremény postai úton kerül átadásra, úgy a posta, mint adatfeldolgozó a nyeremény eljuttatásához szükséges adatokhoz hozzáfér, de azon semmilyen módosítást, adatkezelési műveletet nem hajt végre.

Egyéb A Játékos a hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel adja meg. A Játékban való részvételhez jelen Játékszabályzat elfogadása, a feltett kérdés(ek) helyes megválaszolása, valamint a Játékos egyes személyes adatainak megadása szükséges.

A Szervező a nyertes Játékos nevét, képmását és hangfelvételét a Játék lezárultát követően saját Facebook oldalán közzéteheti. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben ő lesz a nyertes, a nevét, valamint képmását, a vele készített hangfelvételt a Szervező közzétegye a Facebook oldalán és más közösségi, illetve tartalommegosztó felületeken, és azt marketing tevékenysége keretében felhasználja.

A személyes adatok – a jelen Szabályzatban meghatározottakon túl – a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

 

 • A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 • Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
 1. Az Érintett jogai

Jelen pont vonatkozásában a Játékosra a Rendelet szóhasználatával élve Érintettként hivatkozunk. Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy a természetes személyek személyes adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. A személyes adatok kezelése kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott).

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. a személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 • Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

 • Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

 • Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 1. úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
 2. a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
 3. úgy ítéli meg, hogy személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 4. a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt, illetve a nyeremény átadását megelőzően a(z) adatvedelem@delego.hu e-mail címen.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt, illetve a nyeremény átadása előtt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét, valamint a nyeremény eljuttatását a nyertes Játékos esetén.

 • A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

 

Budapest, 2022. 03.08.